การเดินทางมายังโรงแรมลันตาคาซ่าบลังก้า ต้องข้ามแพขนานยนต์ จากท่าเรือหัวหิน ใช้เวลาข้ามประมาณ20นาที แพจะออกเมื่อรถเต็มลำ
ค่าโดยสาร รถยนต์รวมคนขับ100บาท ผู้โดยสารชาวไทย10บาท
เปิดให้บริการตั้งแต่ 06:00-20:00