โรงพยาบาลลานนา(LNH)

@lannahospitalFriends 4,099

Timeline

#ตรวจสุขภาพ #ผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายประกันสังคม เพียงแสดงบัตรประชน เพื่อขอรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ มีดังนี้.. #ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray ) #ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) #ต ...See More
lannahospital
See More

About Me

Location

Address
โรงพยาบาลลานนา Chang Phuak อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชี… See More
Location
โรงพยาบาลลานนา
Lanna Hospital

Business Information

Hours Open 24 Hours
URL http://www.lanna-hospital.com
http://www.facebook.com/lannahospital
Other Tel.053-999777

Account Intro

โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป โดยมีศูนย์บริการทางการแพทย์ทุกสาขา เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลลานนา มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และแม่นยำสูงสุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเช…
See More
Top