โรงพยาบาลลานนา(LNH)

@lannahospitalFriends 7,168

Timeline

#โรงพยาบาลลานนา 42 ปี คู่เมืองเชียงใหม่ มุ่งยกระดับการรักษาพยาบาลของชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ ด้วยเทคโนโลยีฯ ... WETV 20 กรกฎาคม 2561 นี้ ตลอดระยะเวลากว่า 42 ปีที่ โรงพยาบาลลานนา เปิดให้บริการแก่พี่น้องชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือ จึงมีผู้ที่ได้ไว้วางใจฝากสุขภาพให้เราดูแ ...See More
See More

About Me

Location

Address
โรงพยาบาลลานนา Chang Phuak อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชี… See More
Location
โรงพยาบาลลานนา
Lanna Hospital

Business Information

Account Intro

โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป โดยมีศูนย์บริการทางการแพทย์ทุกสาขา เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลลานนา มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และแม่นยำสูงสุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเช…
See More
Top