EduTech Tomorrow

@lannacomFriends 371

Timeline

Power BI เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Business Intelligence ในรูปแบบ Descriptive Analytics ชั้นนำ โดยได้รับการจัดอันดับโดย Gartner ปี 2018 ให้เป็นผู้นนำกลุ่ม BI and Analytics วันนี้มาพร้อมให้ลูกค้าภาคการศึกษสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการทำงานภายในหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออ ...See More
See More

Location

Address
lannacom

Business Information

Hours 08.00 น.
Closed on 17.30 น.
URL http://www.lanna.co.th
Phone 053-441480
Top