LandChula

LandChula

@landchulaFriends 255

Timeline

เชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงาน 40th LA CU ในโอกาสที่ภาควิชาฯก่อตั้งมาแล้ว 40 ปี ในวันที่ 3 กพ. 2561 @ ศาลาพระเกี้ยว
See More

Business Information

Hours 8:30-18:00
Closed on Saturday, Sunday
URL http://www.land.arch.chula.ac.th
http://landchula.blogspot.com
Phone 02-218-4406

Account Intro

〓 ยินดีต้อนรับสู่ Line ของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (LandChula) 〓

ท่านสามารถรับข่าวสารต่างๆ และส่งข้อความหาเราได้ที่นี่ค่ะ

Always keep in touch
Top