อบต.ก้อนแก้ว

อบต.ก้อนแก้ว

@lak8565lFriends 71

Timeline

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยการฉีดพ่นหมอกควัน ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียนวัดก้อนแก้ว ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 31 ตุลาคม 2561
See More
Top