เฮงลิสซิ่ง

วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน “วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก” #เฮงลิสซิ่ง #วันวิสาขบูชา

0 likes0 commentsLINE VOOM