KIJWISAI

กิจวิสัยขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกซื้อกล้องระดับกับเรา เคสนี้ คุณลูกค้าแจ้งว่ากล้องระดับเสียหน้างาน ต้องการกล้องใหม่ใช้งานด่วน ทางเราจึงรีบจัดส่งกล้องระดับใหม่ให้ทันที กิจวิสัย มุ่งมั่นที่จะให...

1 like0 commentsLINE VOOM