สอ.มก.

@kusccFriends 3,793

Timeline

บริการต่าง ๆ ของ สอ.มก. ทุกอย่างที่สมาชิกอยากรู้ ดูได้จากนี่ http://www.coop.ku.ac.th/kusccservices
http://www.coop.ku.ac.th/kusccservices/
See More

Location

Address
เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคาร สอ.มก. 36 ป… See More

Business Information

Hours 8.30 - 16.30 น.
Closed on วันเสาร์ วันอาทิตย์
URL http://www.coop.ku.ac.th
http://www.facebook.com/kuscc
Phone 02-579-5561-4

Menu

06/01/1959
จดทะเบียนตั้งสหกรณ์ชื่อ "สหกรณ์ข้าราชการกรม- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดสินใช้" โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 110 คน ได้เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 23/10889 ตามหนังสือตอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 67/2502

Account Intro

Jobs

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา

หมดเขต 23 พฤศจิกายน 2561

http://www.coop.ku.ac.th/pr/staffreq251061.pdf
Top