สอ.มก.

@kusccFriends 2,436

Location

Address
เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคาร KU HOME) ถ… See More

Business Information

Hours 8.30 - 16.30 น.
Closed on วันเสาร์ วันอาทิตย์
URL http://www.coop.ku.ac.th
http://www.facebook.com/kuscc
Phone 02-579-5561-4

Menu

06/01/1959
จดทะเบียนตั้งสหกรณ์ชื่อ "สหกรณ์ข้าราชการกรม- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดสินใช้" โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 110 คน ได้เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 23/10889 ตามหนังสือตอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 67/2502

Jobs

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

ค่าจ้างขั้นต่า ระหว่าง 60,000 – 90,000.-บาทขึ้นอยู่ กับประสบการณ์และคุณวุฒิของผู้สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.coop.ku.ac.th/pr/20170529_5_1496031205.pdf
Top