หุ่นละครเล็กบางหลวง

หุ่นละครเล็กบางหลวง

@kumnaiFriends 529

Timeline

ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน ทีมงานทุกคน การแสดงในโรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) จบลงไปด้วยดี หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง คณะคำนาย ขอขอบคุณด้วยใจ หวังเป็นอย่างยิ่ง จะได้มีโอกาสทำการแสดงให้ท่านได้ชมกันอีก
See More

Business Information

Hours การแสดงเวลา 14.00 น.
Closed on หยุดทุกวันจันทร์
Phone 08-9125-3949
Top