Chonlatee Business

Friends 22,842

รับจดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลบัญชีSee more

เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 08.00 - 24.00 น.
รับจดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท
ราคารวม VAT7% ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว
ไม่ผูกมัดทำบัญชีรายเดือน
ฟรี อบรมบัญชีและภาษี สำหรับผู้ประกอบการใหม่

สิ่งที่ลูกค้าได้รับ
ฟรี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฟรี ออกแบบตรายางให้เลือก 3 แบบ
ฟรี ตรายางหมึกในตัว 2 อัน *
ฟรี ไฟล์ตรายาง สำหรับนำไปใช้งาน (ไฟล์ AI)
ฟรี เอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
ฟรี แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี
ฟรี นามบัตรสำหรับออกใบกำกับภาษี
ฟรี คอร์สอบรมผู้ประกอบการใหม่ (มูลค่า 5,900 บาท)
ฟรี จัดทำบัญชี ฟรี 1 เดือน ***

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand