KUBOTA KORSAENGYONT

KUBOTA KORSAENGYONT

@kubota-ksyFriends 71

Timeline

ชวนเที่ยวงานวันนักประดิษฐ์ วันที่2-6 ก.พ.60 ที่ไบเทคบางนา ชมนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร จุดประกายความคิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อยู่ดีกินดีอย่างนั่งยืน
See More

Location

Address
49/10-12 ม.8 ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
Location
เลยวัดลูกแกมา 2 กม.
ตรงข้ามปั๊ม ปตท. ลูกแก-ท่าไม้

Business Information

Hours 8.00-17.00 จันทร์-เสาร์
Closed on วันอาทิตย์
Phone 034-566302
Top