เกษตรธรรมขนส่ง

Friends 489

รับขนส่งสินค้าเกษตร

ข้อมูลบัญชีSee more

เกษตรธรรมขนส่ง รับบรรทุก และให้บริการขนส่งสินค้าเกษตรทุกชนิด โดยให้บริการในภาคกลางและพื้นที่ข้างเคียงเป็นหลัก ทั้งงานประจำ และไม่ประจำ ด้วยรถสิบล้อพ่วงคอกเกษตร เชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้า เบ๊าท์ เทกอง และบรรจุถุง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เมล็ดพันธ์ ข้าวสาร อาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวโพด มันสำปะหลัง น้ำตาล กะลาปาล์ม กะลามะพร้าวและอื่นๆ

Mixed media feed

Country or region: Thailand