UNBOX

ทีมงาน UNBOX BKK ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ทุกท่าน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงคนไทยทุกคน ได้โปรดอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่กระจายตัวของไวรัสกันนะคะ ขอให้พวก...

0 likes0 commentsLINE VOOM