KruSomsri Ethics

KruSomsri Ethics

@krusomsriFriends 14,411

Timeline

ลงมือทำอะไรก็ตาม ถ้าคิดว่าทำได้ นั่นคือ "ความสำเร็จครึ่งหนึ่งแล้ว" แต่ถ้าคิดว่าทำไม่ได้ นัี่นคือ... ความล้มเหลว สู้นะคะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะ #เรือจ้างลำเดิม
See More

Account Intro

“คุณครูสมศรี” ครูไทย...ที่เข้าใจหัวใจเด็กไทย

โดยมุ่งเน้นการสอนความรู้ควบคู่คุณธรรม
Top