Krungsri Simple

@krungsrisimpleFriends 29,509,770

Timeline

จากกรณีที่มีอีเมลปลอม (Phishing Mail) ในนามธนาคาร sticon ต่างๆ เราได้มีการแจ้งวิธีการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบรายการที่ต้องสงสัย sticon เพื่อยืนยันความถูกต้องกับลูกค้าตลอด 24 ชม. sticon ...See More
See More

Location

Address
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 122… See More

Business Information

Hours 08:30 - 17.30 น.
URL http://www.krungsri.com
Phone 1572

Account Intro

Krungsri Simple Line official account มุ่งมั่น และใส่ใจที่จะทำให้ทุกเรื่อง..เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ พร้อมของแจก แบบไม่อั้น ทุกเดือน และให้คุณได้ทราบข่าวสาร และสิทธิพิเศษก่อนใคร.. อย่าบล๊อคเค้าน้าา..

Krungsri Simple Line official account aims to make y…
See More
Top