สอ.ครูน่าน

สอ.ครูน่าน

@krunancoopFriends 1,110

Timeline

สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้าน สามารถส่งเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด โดยแนบรูปถ่ายน้ำท่วมบ้าน (กรณีไม่มีรูปถ่ายให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง) พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ยื่นที่สาขาปัว หรือสำนักงานใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ค ...See More
See More

Location

Address
3 ถ.อชิตวงศ์ ต.​ในเวียง​ อ.เมือง​ จ.​น่าน​ 55000
Location
สถานีตำรวจ​ภูธร อ.เมือง​น่าน
ศาลจังหวัด​น่าน

Business Information

Hours จั​นทร์​ -​ ศุก​ร์ 8.30-​16.30
Closed on วันเสาร์​ - วันอาทิตย์​
URL https://www.coopkrunan.com
https://www.fb.com/coopnan
Phone 0-5471-0233
Other ปัว 0 5468 8167

Account Intro

Top