trainingbymotiva

Friends 1,665

Mixed media feedSee more

FAQSee more

  • Aเรายินดีจัดให้เฉพาะกลุ่มของหน่วยงานท่าน (1-2 คน ก็ยินดีจัดให้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตร) เพียงติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

  • Aเพียงท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อแจ้งหัวข้อ หรือ Training needs
    สถาบันมีทีมวิทยากรที่พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรให้ตรงความต้องการเฉพาะของท่าน

  • Aสถาบันพร้อมให้คำปรึกษาในปัญหาของท่าน และพร้อมร่วมหาทางออกเพื่อให้ท่านสามารถจัดฝึกอบรม หรือ เข้าร่วมฝึกอบรมได้

Country or region: Thailand