IDP Thailand

Chevening Scholarship 🇬🇧 ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ เปิดรับสมัครแล้ว! *สำหรับเรียนต่อ ป.โท 💸มูลค่าทุนที่จะได้รับ •ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน •ค่าใช้จ่ายรายเดือน •ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหราชอาณาจัก...

1 like0 commentsLINE VOOM