Krungthai Panich Ins

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งในปี ๒๕๖๗ ตรงกับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ซึ่งมีหลักคำสอนที่ว่า "ทำความดี ละเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM