eLearning Specialist

eLearning Specialist

@knmediaFriends 852

Timeline

ขอบพระคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ที่ไว้วางใจให้ เค เอ็น มีเดีย ในการผลิตชุดการเรียนรู้สำหรับพนักงาน เรื่อง Value Chain และ 9 ผลิตผลหลัก #eLearning #digitalcontent #2018 -- ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร facebook.com/knmediaonline Line ID: @knmedia w ...See More
See More

Location

Address
880/1 Charansanitwong 57, Bangkok 10700

Business Information

Top