ปุ๋ยตราดินดี

ปุ๋ยตราดินดี

@klf7812dFriends 540

Timeline

ตัวอย่าง เม็ดปุ๋ยอินทรีย์พรีเมี่ยมเกรด ตราดินดี ไม่ใช้ความร้อนในทุกขั้นตอนการผลิต, มีความชื้นไม่เกิด 30%, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-6 มม., N-P-K รวมกันไม่น้อยกว่า 8% และ Organic matter ไม่ต่ำกว่า 35%
See More
Top