@KKUSCA

@KKUSCA

@kkuscaFriends 190

Timeline

📣 สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUSCA) ขอเชิญพี่น้องวิทยา มข. ร่วมประชุมสมาคมประจำปี 2560 และร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ 📅 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ⏰ เวลา 18.00 -21.30 น. 🏨 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น 📣 ราคาบัตร 🎎 รุ่น 1-20 บัตรราคา 1,000 🎎 รุ่น 21-3 ...See More
See More
Top