KKTT

@kktt.khonkaenFriends 542

Timeline

Animation การนำเสนอความคืบหน้าโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด ระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม / ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SIRDC)
Khonkaen LRT Animation subtitle www.youtube.com โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด ระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม / ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SIRDC) +เพิ่มการบรรยาย ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.kts2016.co...
See More
Top