สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

@kkopenzooFriends 1,226

Timeline

sticon sticon โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ - สัมผัสธรรมชาติสัตว์ป่านานาพันธุ์ กับแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี โดยมีวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตลอดกิจกรรม sticon : 038-318444 ต่อ 310 และ 089-5446994 รา ...See More
See More
Top