• 0
  • 1
  • 2
  • 3

Khon Kaen City Bus

@kkcitybusFriends 2,700

Timeline

ในวันที่ 23-30 ก.ย. 2560 ขอนแก่นซิตี้บัสมีความจำเป็นต้อง ลดเที่ยววิ่ง เนื่องจากมีการปิดซ่อมประจำปีของแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม โดยทางเราจะจัดการการเดินรถ ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการน้อยที่สุด ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรถที่ให้บริการได้จาก Khon Kaen Live Map! ในแอปพลิ ...See More
See More

ท่องเที่ยววิถีแก่น

See More
  • 1

    1

  • 2

    2

Location

Address
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3
Top