QUICKSTAGE

💯งานอีเว้นท์กับเชื้อไวรัสโควิด19 ที่กำลังระบาด📌 ติดตั้งเวทีนักข่าว เตรียมงานแถลงข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เรียนลูกค้านักจัดงานทุกท่าน จากมาตรการการเว้นระยะห่าง โซเชียล ดิส...

1 like0 commentsLINE VOOM