TOCA

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 "เราปรับ...โลกเปลี่ยน" ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ 11-13 ธันวาคม 2563 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม เวลา 9.00 -17.00 น. #สังคมสุขใจ #เกษตรอินทรีย์ #TOCA

0 likes0 commentsLINE VOOM