ข่าวงานสุขภาพสัตว์

@kjq5327oFriends 334

Timeline

DLD4.0 เป็น Application สำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปศุสัตว์ และยังสามารถแจ้งเหตุเกี่ยวกับกฏหมายทางด้านปศุสัตว์ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดำเนินการ และท่านสามารถรับทร ...See More
DLD4.0 - Apps on Google Play
See More

Location

Address
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 6… See More
Location
BTS พญาไท
ตรงข้ามพญาไทพลาซ่า
Top