ข่าวงานสุขภาพสัตว์

@kjq5327oFriends 298

Timeline

คนละเล็ก คนละน้อยช่วยสมทบเป็นค่าอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ หรือแม้แต่ของใช้ต่างๆสำหรับช่วยดูแลสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของนะคะ#กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง
See More

Location

Address
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 6… See More
Location
BTS พญาไท
ตรงข้ามพญาไทพลาซ่า
Top