Dsd Roiet

Dsd Roiet

@kjb3003kFriends 41

Timeline

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 1.สาขาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 2.สาขาช่างเชื่อม 3.สาขาช่างไฟฟ้า ระยะเวลา. 4. เดือน. ฝึกงาน 2. เดือน รับจำนวน. 20. คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบคัดเลือก 1 มิถ ...See More
See More
Top