Kingmask Thailand

Friends 0

ข้อมูลบัญชี

บริษัท King Mask (Thailand) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้งที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย จัดส่งได้รวดเร็ว และตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มองหาสินค้าที่จะสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ซึ่งจะทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความประทับใจในการให้บริการของผู้ประกอบการ ทางบริษัทได้ทำการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทใช้แล้วทิ้งเหล่านี้ให้แก่ผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำ, โรงแรมชั้นนำ, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, โรงงานผลิต, ร้านนวดและสปา, ร้านแต่งหน้าและเสริมสวย

Recent media

King Mask - Products

Anti Sliva Mask

ผ้ากันเปื้อนแบบใช้แล้วทิ้ง

Coupon

Reward card