บริการรถบัสนำเที่ยว

Friends 3,533

รถโค้ชปรับอากาศ VIP

ข้อมูลบัญชีSee more

- บริการรถทัศนาจร - บริการรถรับ-ส่ง พนักงาน - รถบัสโดยสารปรับอากาศ VIP First Class - รถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เบาะนวดไฟฟ้า และ ธรรมดา - รถบัสโดยสารปรับอากาศ ชั้นครึ่ง VIP - รถตู้โดยสารปรับอากาศ

รถของเรา

BUS : Business Class

40 ที่นั่ง : เบาะนวดไฟฟ้า

BUS : 2 ชั้น MAN SKYLINER

44 ที่นั่ง เบาะนวดไฟฟ้า

BUS : 2 ชั้น VIP First Class

44 ที่นั่ง 3 ทางขึ้น-ลง

BUS : 2 ชั้น VIP (เบาะธรรมดา)

44 ที่นั่ง เบาะธรรมดา

BUS : 1 ชั้นครึ่ง Scania VIP

40 ที่นั่ง เบาะนวด

Country or region: Thailand