ฟาร์มอินทร์แปลง

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ฟาร์มอินทร์แปลงจัดกิจกรรมสำหรับผู้สนใจเทคโนโลยีอาหารสัตว์ในฟาร์มสมัยใหม่ เกษตรกรโคนม โคเนื้อ แพะ แกะ <> TMR FEED STATION “TMR Special Event”...

10 likes0 commentsLINE VOOM