ทต.เขาวัว-พลอยแหวน

ทต.เขาวัว-พลอยแหวน

@khaovovlploywanFriends 30

Timeline

sticon ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน sticon sticon ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน sticon ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง ...See More
See More

Business Information

Hours 08.30 น.-16.30 น.
Closed on เสาร์ - อาทิตย์
Top