ทต.เขาวัว-พลอยแหวน

ทต.เขาวัว-พลอยแหวน

@khaovovlploywanFriends 79

Timeline

ประชาสัมพันธ์ : เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ #ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน(รายใหม่) หรือ #ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ใหม่ แล ...See More
See More

Business Information

Hours 08.30 น.-16.30 น.
Closed on เสาร์ - อาทิตย์
Top