ข้าวตราฉัตร

ข้าวตราฉัตร

@khaotrachatFriends 5,113

Timeline

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ( อัมพร อมฺพโร ) พระองค์ผู้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้สมถะ มีพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่าย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและพนักงาน ข้าวตราฉัตร
See More

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

See More

Business Information

Hours 08.30 น.
Closed on 18.00 น.
URL http://www.khaotrachat.com
Phone 0-2646-7200

Account Intro

ข้าวตราฉัตร ข้าวอันดับ 1 ในใจคนไทย แชมป์ยอดขาย 7 ปี ด้วยมาตรฐานสูงของข้าวตราฉัตร จึงครองใจคนไทย และ อีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
"การคำนวณส่วนแบ่งตลาดข้าวถุงของข้าวตราฉัตร ส่วนหนึ่งอ้างอิงจากข้อมูลดัชนีค้าปลีกรายเดือนที่รายงานโดย Nielsen สำหรับตลาดข้าวบรรจุ…
See More
Top