Mitsubishi Electric

Friends 8,255

FACTORY AUTOMATION

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MELFT ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้า จำหน่ายสินค้าประเภท Factory Automation พร้อมให้บริการทางด้านเทคนิค ด้วยทีมงานและบุคลากรของบริษัทที่มีประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอด้วยการจัดส่งวิศวกรไปรับการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยทีมวิศวกรทุกคนมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ตลอดจนความชำนาญในการซ่อมบำรุง PLC, Inverter, HMT, Servo และ CNC เป็นอย่างดี ทั้งนี้ศูนย์บริการซ่อมของบริษัทนั้นดำเนินการบนมาตรฐานเดียวกับศูนย์ซ่อมที่ประเทศญี่ปุ่น

Country or region: Thailand