สถาบัน Smart-i Academy เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นยกระดับความสำเร็จของเยาวชน โดยอาศัยกลไกของความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน เราสัญญากับนักเรียนขอเราว่าเราจะนำเทคนิควิธีการระดับโลกเข้ามาใช้กับการเรียนการสอนของเรา เราเชื่อมั่นว่า สถาบันครอบครัวเป็นต้นธารของความสำเร็จของเด็กไทย เราจึงให้คุณค่ากับการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง