DEAR HEARING

ในวันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปีถูกจัดให้เป็น “วันสุนัขโลก” หรือ “วันสุนัขแห่งชาติ” (National Dog Day) สุนัขเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของทุกคน และเป็นเพื่อนที่เยี่ยมยอด จากงานงานวิจัยในสหรัฐฯ พบว่าคนที่เล...

3 likes0 commentsLINE VOOM