DEAR HEARING

3 มีนาคม วันการได้ยินโลก . วันการได้ยินโลกเกิดขึ้นจากองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO โดยกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เพื่อกระตุ้นผู้คนให้เห็นถึงความสำคัญของการได้ยิน และ การป้องกันการสูญเสียการได้ยินทุกช...

1 like0 commentsLINE VOOM