DEAR HEARING

เป็นเวลาถึง 60 ปีที่ Widex ได้ทุ่มเทและสร้างเครื่องช่วยฟังเพื่อให้ได้ยินเสียงของความสุขจากสิ่งมีชีวิตตัวน้อย ที่รอต้อนรับการได้ยินของคุณให้กลับคืน . Pure sound คือเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับเครื่องช่วยฟั...

1 like0 commentsLINE VOOM