DEAR HEARING

WORLD HEARING DAY 2023 - วันการได้ยินโลก 2566 ศูนย์การได้ยินเดียร์ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน World Hearing Day – วันการได้ยินโลก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของควา...

1 like0 commentsLINE VOOM