DEAR HEARING

การลุก เดิน นั่ง หรือวิ่ง ทั้งหมดที่กล่าวมาคือส่วนหนึ่งของการทรงตัว โดยจะต้องอาศัยกลไกของการทรงตัวเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนั้นหมายถึงการร่วมมือกันกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย...

1 like0 commentsLINE VOOM