DEAR HEARING

เดียร์เฮียร์ริ่ง สวัสดีวันครอบครัว ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษยชาติ เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในส...

2 likes0 commentsLINE VOOM