Be Scent Old Spice

กราบเรียนลูกค้าที่รักและเคารพ เพจที่ทาเต่า Old Spice ของพ่อค้าโดนมนต์ดำ ถูกปิดแบบไร้ร่องรอย แต่จิตวิญญาณของพ่อค้ายังเต็มเปี่ยม โชติช่วงยิ่งกว่าไฟท้ายรถสิบล้อ พ่อค้าขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ตามหาพ่อ...

6 likes0 commentsLINE VOOM