Be Scent Old Spice

"โทนกลิ่น" Old Spice - Red Zone Swagger จะมีโทนกลิ่นไปหอมของไม้ซีดาร์ (Cedarwood) ผสมกับความสดชื่นแบบมะนาว (Lime) สื่ออารมณ์ไปทางด้านสปอร์ตซะเป็นส่วนใหญ่ ให้ความรู้สึกสดชื่น จนทำให้ใครก็ตามที่ได้กลิ...

3 likes0 commentsLINE VOOM