เกษตรเพียวเพียว

เกษตรเพียวเพียว

@kasetpureFriends 2,841

Timeline

ผลักดันเต็มที่! มกอช.จับมือกรมปศุสัตว์ ยกระดับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ขณะนี้ มกอช.ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำร่างมาตรฐาน ...See More
See More

เพียว

Business Information

Hours 07.00-19.00น.
Closed on เปิดทุกวัน
URL http://www.greenpure.co.th
http://www.facebook.com/kasetpurepure
Phone 085-142-1133

Account Intro

สินค้าเกษตรยอดนิยม อันดับ 1
Top