เกษตรเพียวเพียว

เกษตรเพียวเพียว

@kasetpureFriends 3,013

Timeline

เกษตรกรไทยกับนโยบาย 4.0 ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีที่เกษตรกรไทยต้องตามให้ทัน ประเทศไทยในยามนี้ถือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องปรับตัวจากเดิม โดยเฉพาะด้านอาชีพทางการเกษตรที่เริ่มมาตั้งแต่เกษตรกรรมหรือยุค 1.0 ที่ส่งออกสิ ...See More
See More

เพียว

Business Information

Hours 07.00-19.00น.
Closed on เปิดทุกวัน
URL http://www.greenpure.co.th
http://www.facebook.com/kasetpurepure
Phone 085-142-1133

Account Intro

สินค้าเกษตรยอดนิยม อันดับ 1
Top