• 0
  • 1

เกษตรเพชรเช็คอิน

@kasetphetcheckinFriends 182

Reward Cards

Ticket Image

Collect 4 points to get a voucher for สบู่สมุนไพร!

Shop Link QrCode

Timeline

เราสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนให้มีความสุข มีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นอกเหนือจากการทำการเกษตรในพื้นที่ เราอยากให้การบริการด้านการท่องเที่ยวนำมาซึ่งความสุข ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม เริ่มต้นจากในปีแรก (2559) เรามีบ้าน ...See More
See More
Top