เขียวขจีนาโนตัวท็อป

เขียวขจีนาโนตัวท็อป

@kasetgreenFriends 1,831

Timeline

【เพลี้ยแป้ง-ไรแดงระบาดหน้าแล้ง เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศรับมือก่อนเสียหายหนัก】 _______________________________________ นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงนี้ เริ่มพบการทำลายของเพลี้ยแป้ง และไรแดงมันสำปะหลังในหลายพื้นที่ ...See More
See More

เขียวขจี

See More

Business Information

Top