แก่นจันท์เซรามิก

แก่นจันท์เซรามิก

@kanchanceramicFriends 909

Timeline

เรียน..ลูกค้า "แก่นจันท์เซรามิก" ทุกท่าน เนื่องจากวันนี้ระบบ Line@ มีปัญหา ทำให้เปิดใช้งานไม่ได้ทั้งวัน จนถึงขณะนี้ เราจึงไม่สามารถเห็นและตอบข้อความใดๆที่ลูกค้าส่งมาได้ หากท่านใดมีพิมพ์ข้อความใดมาสอบถาม และเราไม่ได้ตอบไป แสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือน ลูกค้าสามารถinbox มาทาง ...See More
See More
Top