เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

🐐 สมาชิกใหม่ “ลูกเลียงผา” สัตว์ป่าสงวนของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ 🎂 เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จาก “พ่อตองแปด” และ “แม่ปริฉัตร” 💕 น้องมีสุขภาพแข็งแรงภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ในส่วนจัดแสดง Sava...

0 likes0 commentsLINE VOOM