เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

🐅🐅 วันเสือโคร่งโลก หรือ วันอนุรักษ์เสือโลก 🐅🐅 Global Tiger Day เสือโคร่ง เป็นผู้ล่าสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร ทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้มีมากเกินไป รวมถึงยังช่วยรักษาสายพันธุ์ที่ดีของปร...

2 likes0 commentsLINE VOOM